Nieuwe inschrijving

CHRIS POWER GYM BE68ZZZ0501535629 ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 116, 9120 BEVEREN.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring

Voor een terugkerende invordering

Prijs

Bedrag per invordering: €0.00 Aantal invorderingen (eerste maand cash): 0

Informatie

* verplicht

Door dit mandaatformulier te ondertekenen geeft U toestemming aan Chris Power Gym/BE68ZZZ0501535629 een opdracht te sturen naar Uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en aan Uw bank om een bedrag van Uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Chris Power Gym/BE68ZZZ0501535629.

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door Uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in Uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet Uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van Uw rekening werd gedebiteerd. Uw bank verstrekt graag meer informatie over Uw rechten en plichten.

Door te verzenden bent u nog tot niks verplicht, de echtelijke ondertekening vindt pas plaats in de gym bij uw eerste sessie.