Algemene Voorwaarden

Gelieve volgende regels te respecteren zodat iedereen op een degelijke, hygiënische en veilige manier kan sporten.
Indien U zich inschrijft gaat U akkoord met het volgende:

 • 1. Parkeren op de voorziene plaatsen zowel voor de auto’s als voor de fietsen.

 • 2. Geen fietsen of scooters op het terras.

 • 3. Steeds aanmelden aan de receptie bij elk bezoek.

 • 4. Openstaande bedragen te voldoen voor aanvang.

 • 5. Betaalde beurten, beurtenkaarten of abonnementen worden nooit terugbetaald of kunnen niet overgenomen worden door iemand anders.

 • 6. Bij een geldig doktersattest kan de geldigheid van Uw kaart verlengd worden.

 • 7. Abonnementen worden niet stopgezet omwille van vakantie.

 • 8. Gelieve de openingsuren te respecteren.

 • 9. Berg Uw waardevolle voorwerpen op in een locker of desnoods in Uw auto. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.

 • 10. De centrale verwarming wordt automatisch geregeld, gelieve zelf niet aan de knoppen te draaien.

 • 11. Het betreden van de sportruimte gebeurt met proper schoeisel en niet met het schoeisel warmee men van buiten komt.

 • 12. Het gebruik van een handdoek is verplicht, ben je deze toch vergeten, dan kan je één huren aan de bar (1€)

 • 13. Toestellen dienen gereinigd te worden na gebruik.

 • 14. Gebruikte materialen zoals bars, dumbbells en schijven dienen na gebruik op hun voorziene plaats gelegd te worden.

 • 15. Wij vragen indien U een gebrek of defect ziet aan een toestel, een begeleider hiervan in te lichten.

 • 16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen uit ondeskundig gebruik van de toestellen.

 • 17. Er is een algemeen rookverbod.

 • 18. Eten is niet toegestaan in de sportruimtes, enkel dranken die afgesloten kunnen worden mogen mee. (geen blikjes)

 • 19. Als een domiciliëring niet kan doorgaan, zal deze enkele dagen later opnieuw aangeboden worden. U wordt verwittigd via SMS.

 • 20. Indien na 3 keer de domiciliëring nog niet is kunnen doorgaan, zullen er 5€ administratiekosten aangerekend worden, u zal hiervan een schriftelijke betalingsherinnering ontvangen.

 • 21. Indien na de schriftelijke betalingsherinnering nog steeds niet betaald is zal een incassobureau worden ingeschakeld. Dit brengt extra kosten mee ten laste van de abonnementshouder.

 • 22. Je verbindt U ertoe alle Corona maatregelen te volgen en houd rekening met eventuele aanpassingen.

Overtredingen op het reglement kunnen leiden tot ontzegging van het center zonder een terugbetaling van de betaalde gelden.