Gold Membership: FITNESS (inclusief begeleiding) + SPINNING + HIIT + BOKSFITNESS + CROSSFIT + HYROX 

Periode
Prijs
1 jaar
12 X 40.99 € (domiciliëring) of 492 € in 1 keer
6 maand
6 X 43.99 € of 264 €
3 maand
145 €
1 maand
50 €
14 dagen
30 €