Silver Membership: FITNESS (inclusief begeleiding) + SPINNING + HIIT + BOKSFITNESS

Periode
Prijs
1 jaar
12 X 34.99 € (domiciliëring) of 420 € in 1 keer
6 maand
6 X 37.99 € of 228 €
3 maand
127 €
1 maand
44 €
14 dagen
25 €